Neubauprojekt in Hamburg: Uhlenhorster Lichthöfe

7. November 2013